PL EN RU
Realizacje bieżące

  • Wykonanie sieci sanitarnej w ul. Składowej (Zadanie 10.3) – Kontrakt 10B,
  • Wykonanie robót sanitarnych w zakresie przebudowy ulicy Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50,
  • Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Janowie,
  • Budowa zbiornika żelbetowego o pojemności 150 m3, oraz budowy przepompowni w ramach zadania „Kontrakt nr 5 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku,
  • Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe,
  • Rozbudowa ul. Miłej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej w miejscowości Ignatki.