PL EN RU
Galeria

DK8 Warszawa_Białystok zalewanie płyty zbrojonej pod rurę GRP DN2200
DK8 Warszawa_Białystok montaż rury GRP DN2200
DK8 Warszawa _ Białystok montaż rury GRP DN1800
Wylot OŚ Białystok montaż umocnień brzegowych koszy gabionowych
Wylot OŚ Białystok przygotowanie terenu pod montaż umocnień brzegowych
Wylot OŚ Białystok wyloty DN 1400
Wylot OŚ Białystok montaż kolektora DN1400
Wylot OŚ Białystok koniec inwestycji
Supraśl wykop komory przewiertowej
Supraśl wykop komory przewiertowej
Supraśl zabicie grodzic komory przewiertowej widok dołu
Supraśl zabicie grodzic komory przewiertowej widok góry
OŚ Sokoły _ prasa ślimakowa
DK8 Białystok_Katrynka montaż węzła wodociągowego DN1000
Białystok ul. Gen. St. Maczka montaż zasuwy DN1000