PL EN RU
O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Dalba Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1991 roku w Białymstoku. Od początku działalności firma specjalizuje się w zakresie wykonawstwa robót inżynieryjnych. Terytorialnie firma wykonuje roboty na terenie województwa podlaskiego oraz ościennych. Od 2007 roku Dalba jest częścią grupy PEUiM, która w 2008 roku weszła w skład litewskiej Tiltra Group AB. Od 2011 roku Dalba należy do grupy Trakcja-Tiltra, która powstała w wyniku połączenia działalności Tiltra Group z notowaną na warszawskiej giełdzie Trakcją Polska, specjalizującą się w budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej. Obecnie jest częścią Grupy Trakcja S.A.

Dalba dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Naszą firmę tworzą również pracownicy fizyczni z kilkunastoletnią praktyką zawodową, którzy realizują powierzone zadania, gwarantując wysoką jakość wykonania prac. Firma zapewnia również szybkie i terminowe ich wykonanie. Aktualnie w Dalbie zatrudnionych jest 40 pracowników.

Diamenty Forbesa 2010

W lutym 2010 roku Dalba znalazła się na liście „Diamenty Forbesa 2010”, czyli liście polskich przedsiębiorstw, które w latach 2006-2008 najbardziej dynamicznie zwiększyły swoją wartość.