PL EN RU
Oferta

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Dalba Sp. z o.o. jako wyspecjalizowana jednostka w branży inżynieryjnej poleca usługi w zakresie wykonawstwa:

 • sieci i kolektorów wodociągowych wszystkich średnic i z różnych materiałów,
 • sieci i kolektorów kanalizacji sanitarnej wszystkich średnic i z różnych materiałów,
 • sieci i kolektorów kanalizacji deszczowej wszystkich średnic i z różnych materiałów,
 • oczyszczalni ścieków,
 • przepompowni ścieków i kanałów tłocznych – zbiorników żelbetowych,
 • ujęć, hydroforni i stacji uzdatniania wody,
 • przejść rurociągów pod drogami, torami PKP, ciekami wodnymi,
 • przejść naziemnych na estakadach,
 • systemów rurociągów przemysłowych z tworzyw sztucznych,
 • uszczelnień, napraw i zabezpieczeń zbiorników żelbetowych,
 • ścianek szczelnych z różnych rodzajów grodzic zabijanych głowicą wibracyjną zamontowaną na koparce gąsienicowej.